Українська мова
16.03 - 20.0330.03-03.0406.04-10.04
5 клас

Повторити «Словосполучення та речення» (стор.138-148).

Виконати впр.394.

Написати твір- роздум: «Історичне минуле нашого народу»(стор.149)

Другорядні члени речення. Додаток. Обставина.

Вивчити правило параграфів 52, 53 (Стор.152-155)\

Виконати впр.415, 421, 423.

Виконати тести на стор. 158

1. Переглянути відео

https://www.youtube.com/watch?v=Lh7VwXnzSQo

https://www.youtube.com/watch?v=Lh7VwXnzSQo

https://www.youtube.com/watch?v=dK5cOvl2hyU&list=PLw1kxLnnmYtEnDsYcYVRAIEKJC3sLc7Ao&index=79

2. Записати речення впр. 417. У кожному з них підкреслити головні та другорядні члени.

Речення з однорідними членами.

Вивчити правило параграфа 54. Виконати впр.429, 430.

https://www.youtube.com/watch?v=EtyHW0kqpPQ

https://www.youtube.com/watch?v=D_mO_lMVcMA

7 клас

«Правопис прислівників на -о, -е», «Написання прислівників разом, окремо, через дефіс»

Опрацювати теоретичний матеріал підручника (стор.134,137, 138)

Виконати впр.385,395

Опрацювати табличку на стор. 141 підручника.

Повторити тему «Прислівник як частина мови»

Виконати тестові завдання на стор.149-150.

https://www.youtube.com/watch?v=ij3CQJuTR-s

Службові частини мови. Прийменник.

Вивчити правило параграфа 42-43. Виконати впр. 440, 450.

https://www.youtube.com/watch?v=RM8nvWnMmhY

8 клас

«Речення з кількома рядами однорідних членів», «Речення зі звертаннями, вставними словами. Звертання непоширені й поширені. Розділові знаки при звертанні»

Опрацювати теоретичний матеріал підручника на стор.102-115. Виконати впр. 260. Виконати тестові завдання на стор. 122.

Опрацювати теоретичний матеріал на стор. 128-133. Виконати впр.293, 295.

Вставні слова (словосполучення, речення)

Вивчити правило параграфа 28,29.

Виконати впр.294.303.

Відокремлені члени речення.

Вивчити правило пар.31, 32. Виконати впр.329,336.

https://www.youtube.com/watch?v=MOL0WQk8joQ
6 клас

Тема. Написання –н- і –нн- у прикметниках.

1. Опрацювати теоретичний матеріал у підручнику ( параграф 48, стор. 152)

2. Виконати вправи404, 406

Тема. Написання складних прикметників разом і через дефіс.

1. Опрацювати теоретичний матеріал у підручнику ( параграф 49, стор. 154-155).

2. Виконати вправи 411, 413, 416.

Тема. Письмовий твір-опис природи в художньому стилі на основі особистих вражень або за картиною.

1. Опрацювати тему 14 , стор.242, виконати усно вправу 608( І, ІІ).

2. Написати твір-опис природи за картиною Ф.Манайла «Золота осінь», вправа 608, завдання ІІІ, стор.243

Тема. Написання прізвищ прикметникової форми.

1. Опрацювати параграф 50, вивчити правила, стор.157,158.

2. Виконати вправи 421, 423.

Тема. Контрольна робота. Прикметник.

1. Виконати завдання у підручнику, стор. 160-161

Початковий рівень- 1-6 завдання ( 6 балів)

Достатній рівень- 1-6 завдання, вправи 414, 406

Високий рівень- 1-6 завдання, вправи404, 411, 424(І, ІІ).

6 клас

Тема. Числівник: значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль.

1. https://www.youtube.com/watch?v=ugwcdxocfpU Переглянити відео.

2. Опрацювати параграф 52, вивчити правила.

3. Виконати вправи 434, 435, 437.

Тема. Числівники кількісні і порядкові. Числівники прості, складні й складені.

Переглянути відео

1. https://www.youtube.com/watch?v=Pkb6RI45Z2A

2. https://www.youtube.com/watch?v=q83TU_Xf2Tc

3. https://www.youtube.com/watch?v=KQA_pa7d_Aw

4. Опрацювати параграф 52, 53, виконати вправи440, 446, 449.

9 клас

Тема . Контрольний письмовий твір-роздум на морально-етичну тему в публіцистичному стилі з використанням безсполучникових речень.

1. Опрацювати у підручнику тему 11, стор. 241.

2. Написати письмовий твір-роздум на морально-етичну тему на одну із тем ( вправа 517, стор. 242).

Тема. Контрольна робота. Безсполучникове складне речення.

1. Виконати завдання у підручнику, стор.161 (1-7).

Тема. Складне речення з різними видами сполучникового і безсполучникового зв язку.

1. Опрацювати параграф 29, вивчити правила.

2. Виконати вправи360,362.Українська література
16.03- 20-0330.03-03.0406.04.-10.04
5 клас

«Тарас Шевченко. Степан Васильченко «В бур'янах»

«Тарас Шевченко «За сонцем хмаронька пливе…», «Садок вишневий біля хати…»

Прочитати «В бур'янах» (стор.187.) Відповідати на запитання 4-8 на стор.194.

Виконати тестові завдання 1-3 на стор. 194.

Вивчити напам'ять «За сонцем хмаронька пливе…»

Павло Тичина «Не бував ти у наших краях»

Прочитати матеріал підручника на стор. 199.

Вивчити напам’ять вірш.

Павло Тичина.»Гаї щумлять…, «Блакить мою душу обвіяла…»

Навчитися виразно читати поезії. Відповідати на запитання на стор. 202. В теорію літератури записати визначення «ліричний герой»
9 клас

Тарас Шевченко «Доля», Пантелеймон Куліш «Чорна рада».

Вивчити напам'ять «Доля».

Прочитати біографію Пантелеймона Куліша (стор.275-280)

Тарас Шевченко «І мертвим, і живим…»

Прочитати теоретичний матеріал підручника на стор.236, прочитати поезію з хрестоматії.
6 клас

Тема. Ярослав Стельмах. «Митькозавр з Юрківки, або Химера лісового озера».

1. Прочитати біографію письменника у підручнику (стор.178-179).

2. Прочитати 1-6 розділи повісті, переказувати цікаві епізоди.

3. Відповідати на запитання до прочитаних розділів (стор.182,187).

Тема. Ярослав Стельмах. «Митькозавр з Юрківки, або Химера лісового озера».

1. Прочитати 7, 9 розділи твору, відповідати на запитання у підручнику ( стор.193).

2. Письмово виконати домашнє завдання (стор.193), скориставшись підказкою на стор. 236.

Тема. Леся Воронина. «Таємне Товариство боягузів, або засіб від переляку№9.

1. Прочитати біографію письменниці у підручнику (стор.194-196).

2. Прочитати повість (стор.196-210), переказувати цікаві епізоди.

3. Опрацювати завдання і запитання до твору (стор. 200, 205,210-211).

4. Вивчити про сюжет, його елементи (стор.195-196).

5. Письмово виконати завдання 1(домашнє завдання, стор.211), скориставшись пам яткою на стор.336.

7 клас

Марина Павленко. «Русалонька із 7- В, або Прокляття роду Кулаківських»

1. Прочитати біографію письменниці , про історію написання твору ( стор.187-188).

2. Прочитати 1-23 розділи повісті-казки, переказувати зміст прочитаного.

3. Відповідати на запитання до прочитаних розділів ( стор.193, 198-199).

4. Письмово виконати 2 завдання, стор.193.

Тема. Марина Павленко. « Русалонька із 7-В, або Прокляття роду Кулаківських».

1. Прочитати 26-60 розділи твору, переказувати зміст прочитаного.

2. Відповідати на запитання до твору (стор.205, 209,214).

3. Письмово виконай завдання 6, 7, 8, стор.214.

Тема. Любов Пономаренко. «Гер переможений».

1. Прочитати біографію письменниці, стор.215-217.

2. Пигадати вивчене про новелу, її характерні ознаки.

3. Прочитати новелу у підручнику, стор.217-218, переказувати зміст прочитаного.

4. Поміркуй над прочитаним (стор.219-220).

8 клас

Тема. Ніна Бічуя. « Шпага Славка Беркути».

1. Ознайомитися із біографією письменниці ( стор.204-206).

2. Прочитати розділи « Про те, що сталося пізніше», «Чотири портрети», переказувати зміст прочитаного.

3. Опрацювати діалог з текстом у підручнику (стор.213-214).

Тема. Ніна Бічуя. «Шпага Славка Беркути».

1. Прочитати розділи на стор.214-238, переказувати зміст прочитаного.

2. Відповідати на запитання до розділів (стор.223-224, 235-236).

3. Характеризувати образ Славка Беркути, скласти план характеристики образу, дібрати цитати (письмово).

Тема. Контрольний твір ( за творчістю М.Коцюбинського, О.Довженка, Н.Бічуї).

1. Написати твір-роздум « Що таке справжня дружба ?»( за прочитаними творами письменників).

українська література
5 клас

Євген Гуцало «Лось».

Прочитати твір. Виконати завдання 1,2,3 на стор. 210.

В теорію літератури записати визначення терміну «оповідання» (стор. 210)
українська мова
5 клас

Узагальнювальні слова в реченнях з однорідними членами. Двокрапка і тире при узагальнювальних словах в реченнях з однорідними членами.

Вивчити правила параграфа 55. Виконати впр.439, 447.

Переглянути відео

https://www.youtube.com/watch?v=lhFA5Bm7asQ

https://www.youtube.com/watch?v=rqEoIl1M1D4

7 клас

Види прийменників за будовою. Непохідні та похідні прийменники. Особливості вживання прийменників.

Вивчити правило параграфів 43, 44.

Виконати вправи 449-45
8 клас

Відокремлені другорядні члени речення.

Виконати впр.348, 368.
Кiлькiсть переглядiв: 273

Коментарi