Основні напрямки діяльності закладу

Пріоритетні напрями розвитку освітньої системи навчального закладу:

/Files/images/DSCF3905.jpg• cтворення належних умов для всебічного розвитку і саморозвитку особистості, індивідуалізації та диференціації навчання, переходу на особистісно зорієнтовані педагогічні технології;

• гуманізація і гуманітаризація освіти;

• комплексна реалізація оздоровчої функції шкільної освіти через упровадження здоров'язбережувальних технологій у навчально-виховний процес;

• забезпечення допрофільної підготовки учнів 7-9-х класів та профілізації старшої школи;

• посилення практично-діяльнісної і творчої складових у змісті всіх освітніх галузей;

• подальше впровадження комп'ютерної техніки, перспективних освітніх технологій в управлінську діяльність;

• створення умов для розвитку педагогічної творчості та ініціативи, підвищення загальнодидактичного, науково-методичного та фахового рівня педагогічних працівників через модернізацію внутрішньошкільної методичної роботи, самоосвіту та залучення вчителів до експериментальної, дослідницької діяльності.

Завдання навчального закладу :

/Files/images/DSCF3914.jpg1.Підвищити рівень інтеграції та згуртування учнів у класних колективах через вивчення особливостей розвитку вихованців методом проведення комплексної діагностики та аналізу.

2.Формувати ціннісні орієнтації до навчально-пізнавальної діяльності в учнів шляхом підвищення мотивації до навчання методом стимулювання життєвої активності особистості.

3.Сприяти професійній компетентності педагогічних працівників в соціально-комунікативному розвитку особистості учня.

Основні принципи діяльності школи:

/Files/images/93421966.jpg принцип демократизму..jpg• принцип гуманізації;

• принцип пріоритетності загальнолюдських духовних цінностей;

• принцип інтеграції,

• принцип системності;

• принцип оптимізації;

• принцип перспективності;

• принцип науковості;

• принцип доступності;

• принцип демократизму.

Кiлькiсть переглядiв: 301

Коментарi