Іноземна мова

Нагорна Вікторія Ростиславівна

/Files/images/Віта Савчук.JPGзакінчила Кременецький державний гуманітарно- педагогічний інститут, спеціаліст ІІ категорії.

Працює над науково-методичною проблемою «Формування комунікативних умінь і навичок на уроках німецької мови".

Хоч і працює в школі недавно, але вже довела, що добре володіє теоретичним курсом "Методика навчання іноземної мови". Велику увагу приділяє використанню цікавих, нестандартних форм роботи з учнями з метою виховання інтересу до німецької мови, використовує різні тексти та ілюстрації для всіх форм спілкування. На її уроках учні вчаться переносити знання, навички та вміння, набуті при оволодінні рідною мовою, на оволодіння іноземною мовою; вчаться користуватися підручником і навчальними посібниками. Молодий педагог забезпечує вироблення і вдосконалення вмінь та навичок в усіх видах мовленнєвої діяльності (аудіюванні, читанні, говорінні, письмі). Вікторія Ростиславівна уже має все необхідне для того, щоб навчати і виховувати дітей. Вірить у своїх учнів, вірить, що зможе навчити їх, і має велике бажання зробити це.


Андрощук Світлана Намігівна

/Files/images/vikladach/128568132_1023119501520005_5432068468434314254_n.jpgу 2017 році закінчила Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. В навчальному закладі працює з 2016 року.

Метою фахової діяльності педагога є формування стійкої мотивації до вивчення іноземної мови, формування мовленнєвої культури, творчих здібностей. Культури полеміки, критичного мислення, самостійного аналізу та оцінювання прочитаного.

Для її уроків характерною рисою є використання інтерактивних прийомів, форм навчальної діяльності учнів, що значно підвищує питому вагу самостійної роботи школярів, активізує їхню розумову і пізнавальну діяльність. Пріоритет надає комунікативно спрямованим завданням і вправам, які забезпечують оволодіння мовою як засобом спілкування. Поряд із цим не ігноруються мовні вправи, що сприяють засвоєнню нормативного мовлення фонетично, лексично і граматично. Широко практикує завдання, які вимагають самостійності, вміння учнів комбінувати матеріал залежно від потреб мовленнєвої ситуації. Вдало використовує ситуативні і тематичні малюнки та картини, кодограми, схеми, таблиці, роздатковий матеріал для парної та індивідуальної роботи. Добре поєднуються індивідуальні і колективні форми роботи, різні ігри.

Кiлькiсть переглядiв: 263

Коментарi