Особливості роботи з обдарованими дітьми

Завдання школи -

/Files/images/19.jpg/Files/images/глобус.jpgпідтримувати учня і розвинути його здібності, підготувати ґрунт для того, щоб ці здібності було реалізовано. Виявлення обдарованих дітей повинно починатися вже в початковій школі на основі спостереження, вивчення психологічних особливостей, мовлення, пам'яті, логічного мислення.

Якими є обдаровані діти?

- Мають вищі порявняно з більшістю учнів інтелектуальні здібності, потяг до навчання, творчі можливості;

- Мають активну пізнавальну потребу, що домінує;

- Відчувають радість від здобуття знань, розумової праці.

Які категорії обдарованих дітей можна визначити умовно?

/Files/images/20.png- Діти з назвичайно високим загальним рівнем розумового розвитку (такі діти найчастіше зустрічаються в дошкільному й молодшому шкільному віці);

- Діти з ознаками спеціальної розумової обдарованості - у певній галузі науки (підлітковий вік);

- Учні, які не досягають через якість причини успіхів у навчанні, але мають яскраву пізнавальну активність, оригінальність психічного складу, неабиякі розумові резерви (частіше зустрічаються в старшому шкільному віці).

У навчальній діяльності робота з обдарованими дітьми ґрунтується на диференційованому підході, що сприяє розширенню й поглибленню освітнього простору предмета.

Мета роботи з обдарованими дітьми

- Виявлення таких дітей.

- Створення умов для їх оптимального розвитку.

Завдання роботи з обдарованими дітьми

/Files/images/23.png- Розвиток цілісної картинки світу в уявлення дитини;

- Розвиток творчого критичного й абстрактно-логічного мислення, здатностей розв'язувати проблеми;

- Розвиток здатності самостійно навчатися та здійсеювати долсідницьку роботу;

- Розвиток здатностей до самопізнання й саморозуміння, формування позитивної "Я - концепції".

За якими принципами будується робота з обдарованими дітьми?

- Орієнтація на змагання, актуалізація лідерських можливостей учнів.

- Орієнтація на потреби дитини.

- Максимальне розширення кола інтересів.

- Домінування розвивальних можливостей над інформаційною насиченістю.

- Ускладнення змісту навчальної діяльності.

Яким повинен бути вчитель у роботі з обдарованими дітьми?

/Files/images/22.jpg- Талановитим, здатним до експерементальної й творчої дфяльності.

- Професійно грамотним.

- Інтелегентним, моральним і ерудованим.

- Володіти сучасними педагогічними технологіями.

- Мати позитивну "Я - концепцію", бути цілеспрямованим, наполегливим, емоційно стабільним.

- Умілим організатором навчально-виховного процесу, психологом.

Що повинен уміти вчитель для роботи з обдарованими дітьми?

- Збагачувати навчальні програми, тобто оновлювати й розширювати зміст навчання.

- Працювати диферційовано, здійснювати індивідуальний підхід і консультувати учнів.

- Стимулювати пізнавальні здібності учнів.

- Приймати зважені психолого-педагогічні рішення.

- Аналізувати навчально-виховну Діяльність - свою та класу.

- Добирати й готувати матеріали для колективних творчих справ.

Кiлькiсть переглядiв: 667

Коментарi