• Ви знаходитесь тут:

  • Головна
  • Виховна робота

Школа - це простір життя дитини; тут вона не готується до життя, а повноцінно живе, і тому вся діяльність навчального закладу відбувається так, щоб сприяти становленню особистості як творця і проектувальника власного життя.

Вся виховна робота в школі спрямована на реалізацію Державної національної програми «Освіта» (Україна ХХІ століття), Закону України «Про загальну середню освіту», Концепцію виховання та національної програми «Діти України» та програми «Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів».

Школа має виховувати молодь на основі всебічного врахування особливостей способу життя, традицій, звичаїв, історичного шляху, розвитку культури, ментальності народу.

Виховна система в нашій школі базується на принципах, що визначають основні вимоги до процесу виховання особистості учня, до його змісту, організацій, форм, методів та прийомів. А це:

1. Принцип гуманізації і демократизації виховного процесу.

2. Принцип зв'язку виховання з реальним життям.

3. Виховання особистості в колективі в ході спільної діяльності.

4. Єдності вимог і поваги до особистості.

5. Послідовності систематичності і єдності виховних впливів.

Пріоритетними напрямами нашої виховної роботи є:

- орієнтація на формування у школярів рис громадянина української держави, розвинутої духовності, моральної, художньо-естетичної, правової, трудової, екологічної культури;

- залучення школярів до самоорганізації учнівського колективу, реалізації функцій управління, формування громадської думки, товариських взаємовідносин і організаційних якостей;

- організація родинного виховання та освіти як важливої ланки виховного процесу і забезпечення педагогічного всеобучу батьків;

- впровадження нових підходів, психолого-педагогічних систем, активних форм та методів навчання та виховання, відповідних до потреб розвитку особистості, розкритгя її талантів, духовно-емоційних, розумових і фізичних здібностей.

Виховна мета конкретизується через систему завдань, а саме:

- пробудження в дитини бажання бути моральною;

- формування в учнів моральної свідомості на основі організації моральних стосунків дітей через їх включення стихійну, або спеціально організовану діяльність;

- вироблення етико-естетичного ставлення до життя й до своєї життєдіяльності;

- формування моральної культури, толерантного ставлення до інших культур і традицій;

- забезпечення розвитку в дітей потреби у здоровому способі життя, гармонійному поєднанні духовного, фізичного та психічного здоров'я;

- формування культури сімейних стосунків;

- розвиток чесної і позитивних моральних якостей дитини, спонукання до самовдосконалення;

- підтримка здібностей культурної творчості, спрямованої на особистісний саморозвиток.

Реалізація всіх напрямків виховної діяльності НВК здійснюється через заходи, передбачені річним планом роботи школи, які враховують особливості виховання особистості та відображаються у:

- системі загально шкільних заходів;

- роботі органів учнівського самоврядування;

- роботі з батьківським комітетом;

- спільній діяльності школи та громадських організацій.

Основні форми роботи, які ми використовуємо протягом навчального року:

- інформаційно-масові: -конференції; - диспути; - дискусії; - подорожі до джерел рідної культури.

- діалогічні: -бесіди; -міжрольове спілкування.

-інтегративні: -гуртки за інтересами; -фестивалі.

- наочні: -виставка дитячої творчості; -тематичні стенди; -книжкові виставки.

- діяльнісно-практичні: -екскурсії; -свята; -огляди-конкурси; -олімпіади; -ігри.

- індивідуальні: -доручення; -творчі завдання; -звіти -індивідуальна робота.

Враховуючи події в Україні після Революції Гідності та обставини, які пов’язані з російською агресією, усе більшої актуальності набуває виховання в молодого покоління почуття патріотизму, відданості, активній громадянській позиції…

Згідно Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді, яка була затверджена 16 червня 2015 року, на сучасному етапі розвитку України виникає необхідність переосмислення зробленого та здійснення системних заходів, спрямованих на виховання справжнього патріота України.

Включившись до процесу відродження національної системи виховання, головною метою колективу Биковецького НВК є передача школярам соціального досвіду, багатства духовної культури народу і на цій основі – формування особистих рис громадянина держави.

Патріотичне виховання здійснюємо через різноманітні форми та методи залучення дітей, вчителів та їх батьків до вивчення героїчної історії українського народу.

В.Сухомлинський говорив: «Патріотичне виховання – це сфера духовного життя, яка проникає в усе, що пізнає, робить, до чого прагне, що любить і ненавидить людина, яка формується».

Виховання поваги до державної символіки, Конституції України – одне із виховних завдань педагогів. Тому вже, починаючи від дитсадочка та 1-4 класів, ми формуємо уявлення про державні та національні символи України. Вихователі та вчителі проводять:

- бесіди «Чому наш прапор синьо-жовтий?», «Про що розповідає наш Герб?», «Державні та національні символи», «В нас єдина мета – Україна свята, нездолання ніким і ніколи»…;

В старших класах це:

- бесіди «Знати і поважати Герб своєї Вітчизни, її прапор і гімн», «Патріотизм – нагальна потреба України»;

- історико-патріотична година «Я - громадянин – патріот незалежної держави України»;

- урок-подорож «Символи України»;

- інтелектуальні аукціони «Люблю я свій народ – ціную його звичаї!;

- година спілкування «Я – українець»;

- диспут «Конституція – Основний закон України»;

- усний журнал «Я – громадянин незалежної держави».

В школі розроблена Програма виховання національної свідомості.
Принципами цієї програми є Рух учнівської молоді «Моя земля – земля моїх батьків».

Його основна мета – це виховання школярів на традиція, звичаях свого народу, рідному краю…

Головним завданням руху учнівської молоді „Моя земля – земля моїх батьків є залучення кожного учнівського колективу до виконання його програми, тому кожен клас залучений до кожного з напрямків руху:

1. «Рідна мова – пісня солов’їна».

2. «Мій край – моя історія жива».

3. «Роде наш красний, роде наш прекрасний».

4. «Струни серця».

5. «Кришталеві джерела».

Кiлькiсть переглядiв: 707

Коментарi